Stacks Image 169

Trafo kunsthall,
Lensmannslia 60, 1386 Asker
Åpent:onsdag - søndag 12 - 16.
Åpent etter avtale,
932 17 267
post@trafokunsthall.noNye utstillinger åpner lørdag 11 april, 13.00.

Varer til 3.mai

Stacks Image 201
KUNSTHALLEN:
Martine Poppe -
50% Grå
Martine Poppe (f. 1988) er utdannet ved Slade School i London, og fikk en flying start omkring sin utstilling på Saatchi Galleri i januar 2014. Den profilerte samleren kjøpte alle bildene hennes på avgangsutstillingen, og viste dem kort etter i galleriet sitt. Dette skulle bli en betydelig døråpner for henne. Utstillingen i Trafo Kunsthall er hennes debut i hjemlandet etter endt utdannelse i London.  
«Maleriene er et ledd i utviklingen av et større prosjekt, som heter Analogical Change,» forteller hun. - Rent teknisk tar jeg bilder som skrives ut i samme størrelse som maleriet, strekker dem opp på blindramme med gjennomsiktig restaureringsmateriale av polyester over. Deretter maler jeg det som kan skimtes av bildet direkte på restaureringsmaterialet, noe som skaper en tvetydighet hvor den malte flaten fremstår som om den er både foran og bak motivet. Etter at maleriet er ferdig, fjernes de fotografiske utskriftene, som blir omgjort til tredimensjonale objekter. Dette er det endelige trinnet i en prosess der analogier skapes etter hvert som bildet går fra digital informasjon til maleri og til skulptur. Tanken bak arbeidene er maleriets dualitet som objekt og bilde. Med Rubins vase som utgangspunkt, likestiller jeg den malte flaten med støttematerialene ved å fjerne 50% av bildet. Lesningen av maleriet har to utgangspunkter for tolkning, ved at det fungerer både som et abstrakt objekt og figurativt bilde. Resultatet er et spill på lys og rytme mellom de to elementene. Dette tydeliggjør maleriets problematiske forhold til innholdet, som reduserer det til en ikke-gjenstand man ser gjennom til noe annet. Rent formelt settes dette på spissen ved at man kan se gjennom maleriet, og tomrommet bak leder tilbake til selve objektet gjennom restaureringsmaterialets evne til å fange lys.
Utstillingen er støttet av Kulturrådet og i samarbeid med Kristin Hjellegjerde, London

Stacks Image 199
KUBEN:
Arvid Eikevik-
80 år
Arvid Eikevik (f. 1935) er utdannet ved SHKS, Statens Kunstakademi under Aage Storstein og Reidar Aulie; og Kunstakademiet i København. Eikevik er en av få billedkunstnere som maler på stedet, ute i naturen med staffeli og palett. Resultatet er en følsom fargeforståelse i landskapsmalerier utført i en klassisk impresjonistisk tradisjon. Han er innkjøpt av bl.a. Norsk kulturråd, Nasjonalgalleriet, Museet for samtidskunst og Utenriksdepartementet. 
Stacks Image 203
PROSJEKTROMMET:
Kari Anne Helleberg Bahri-
Needless
"Menneskers verdi og lønnsomhet - to helt ulike verdier knyttes oftere sammen. Med tanker om at lønnsomme mennesker er verdifulle og de andre er til byrde bygges det et homogent perfeksjonssamfunn.

Individet og en personlig utvikling er nødvendig for å øke egenverdi og karriereutvikling, noe som betyr at andre verdier må vike. Personlige relasjoner kan også bli offer for egeninteresser som økonomi og posisjon og ikke baseres på empati. Vi overfører vårt forbrukersamfunn basert på bruk og kast til også å gjelde i relasjoner. Vi vil stå igjen med mennesker som blir overflødige. Og vi vet at en dag blir det vår tur.»
Bahri (f. 1975) er utdannet ved Kunsthøgskolen i Oslo, og er innkjøpt av Buskerud Kunstsenter og Den Norske Husflidforening. Bahri er en av yngre installasjons- og tekstilkunstnere som utfordrer oss som konsumenter ved å bruke velkjente readymades som for eksempel skjorter, som i hennes kontekst berører oss ikke bare estetisk men også sosialt. Kari Anne Helleberg Bahri har tidligere stilt ut i Asker og Bærum på Dikemark og Det Gule Huset, samt Henie Onstad Kunstsenter og Bærum Kunstforening. I 2013 mottok hun støtte fra OCA og hun har deltatt på utstillinger i København, Mostar, New York og Ulft i Nederland.

OBS: Søndag den 12. april er det Kunstvandring med Martine Poppe
Se mer om opplegget her:  
http://www.askerbibliotek.no/program/4800/1722

Neste utstillinger:

9. mai – 31. mai
Kunsthallen: Gitte Magnus
Kuben: Thorvald Lund-Hansen
Prosjektrommet Samvirket Fjordfrakt

Lenker:

Akershus Kunstsenter http://www.akershuskunstsenter.no
Bergen Kunsthall
http://www.kunsthall.no
Bomuldsfabriken Kunsthall 
http://www.bomuldsfabriken.no
Galleri F15
http://www.momentum.no
Henie Onstad Kunstsenter 
http://www.hok.no
Hydrogenfabrikken Kunsthall 
http://hydrogenfabrikken.no
Kristiansand Kunsthall http://www.kristiansandkunsthall.no
Kunsthall Grenland  http://kunsthallgrenland.no
Kunsthall Oslo 
http://www.kunsthalloslo.no
Kunsthall Trondheim 
http://kunsthalltrondheim.no
Kunstnernes Hus
http://www.kunstnerneshus.no
Spriten Kunsthall 
http://www.spriten.no
Stavanger Kunsthall 
http://kunsthallstavanger.no/en
Vestfossen Kunstlaboratorium 
http://www.vestfossen.com
Stacks Image 543
Stacks Image 232
Stacks Image 236
Stacks Image 234